4 Aralık 2021
  • 4 Aralık 2021

METOTLAR

By on 9 Ocak 2021 0

Programların hazırlanması esnasında, aynı işlemi gerçekleştiren program parçalarına
programın birçok yerinde ihtiyaç duyulabilir. Bu ihtiyaçlar, metotlar yazılarak giderilir. Eğer
metotlar kullanılmazsa; programda aynı kodu defalarca yazmamız gerekebilir ve program
kodlarının okunması zorlaşır. Aynı zamanda kaynak kodun gereksiz uzamasına sebep olur.
Bunun için programın birçok yerinde ihtiyaç duyulan ve aynı işlemleri yapan program
parçaları metotlar olarak hazırlanırlar.
1.1. Metot Kavramı
Programların herhangi bir yerinde kullanılmak için belirli bir işi yerine getirmek
amacıyla tasarlanmış alt programlara metot denilir. Metotlar belirli bir işi yapması için
geliştirilirler.
Bir sefere mahsus yazılan bu kod parçaları programın akışı içerisinde defalarca
çağrılarak kullanılabilirler.
Metotların amacı; programın yapısal olmasını sağlamak ve birbiriyle ilgili komutları
veya programın bir bölümünü istenen isim altında toplamaktır. Bu şekilde programın
okunması kolaylaşmakta ve yapısal bir görünüm kazanmaktadır.
Bir metot, bir veya daha fazla ifade içerebilir. İyi yazılmış bir programda, her metot
yalnızca tek bir görev yürütür.
Metotlar tek başına çalışabilen yapılar değillerdir. Ancak ana program içerisinden
çağrılarak çalıştırılırlar.
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ARAŞTIRMA
AMAÇ
3
1.2. Metot Tanımlama
Her metodun bir ismi vardır ve program içerisinde metot çağrılırken bu isim kullanılır.
Bir metodun iş yapabilmesi için kendi çağıran metottan aldığı bilgilere parametre,
kendisini çağıran fonksiyona döndürdüğü değere de metot geri dönüş değeri (return value)
denir.
Metotlar genellikle şu şekilde tanımlanırlar;
 Tanımlanması:
erişim dönüş-tipi isim(parametre-listesi)
{
// metodun gövdesi;
}
Erişim: Bu metoda, programın diğer bölümlerinin nasıl erişebileceğini belirleyen bir
erişim niteleyicisidir. Bunun kullanımı isteğe bağlıdır. Eğer herhangi bir erişim belirteci
kullanılmazsa varsayılan olarak sınıfa özel (private) olarak belirlenir. Private olarak
kullanıldığında yalnızca metodun yazıldığı sınıf içerisinden çağrılabilmesini öngörür. Eğer
programın içerisinde bulunan diğer kodlar içerisinden de bu metot çağrılabilsin isteniyorsa,
erişim belirteci public olarak belirtilmelidir. Nesne yönelimli programlama dillerinde
metotlar, tanımlandıkları sınıf adı ile birlikte çağrılırken eğer metot, programın ana metodu (
Main() ) içerisinden çağrılacaksa static olarak tanımlanır ve sınıf adını yazmaya gerek
kalmadan çağrılır.
Dönüş-tipi: Bu metodun çalıştırıldıktan sonra programda çağrıldığı noktaya
döndürdüğü verinin tipini belirlediğimiz kısımdır. Eğer metot bir değer döndürmeyecekse
dönüş-tipi void olarak belirtilmelidir.
İsim: Metodunun isminin belirtildiği kısımdır. Metodumuza isim verirken yapacağı iş
ile alakalı bir isim vermek hem metodun ne işe yaradığıyla ilgili bize bilgi verecektir, hem de
bizden başka aynı programı kodlayacak kimselere yol gösterecektir. Metoda isim verirken
aynı değişken isimleri tanımlarken kullandığımız kuralları yine göz önünde bulundurmalıyız.
Geri dönüş tiplerinin veya parametre-listesinin farklı olması durumunda aynı isme sahip
birden fazla metot olabilir.
Parametre-Listesi: Virgül ( , ) ile ayrılmış tip ve tanımlayıcı çiftlerden oluşan bir
listedir. Parametreler, metot çağrıldığında, metodun kullanması için gönderilen bilgilerdir.
Eğer metot hiç parametre kullanmayacaksa parametre listesi de boş olur.

  Genel
Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir